Czy biuro księgowe ma możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT

W sytuacji gdy to biuro księgowe, proponuje profesjonalne usługi rachunkowo-księgowe i co ważne nie świadczy pełnych usług o charakterze doradczym jak również nie świadczy żadnych porad prawnych, to ma możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku VAT.

Biuro księgowe – zwolnienie z VAT

Organizacje, które oferują usługi doradztwa z automatu nie wypełniają warunków, jakie są wymagane, żeby mieli możliwość zwolnienia z VAT (ze względu na wysokość obrotu). Jeżeli firma księgowa oferuje jedynie usługi księgowe (przygotowuje deklaracje podatkowe, prowadzi księgi podatkowe), to jak najbardziej ma możliwość do korzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty.

Firmy oferujące usługi rachunkowe i księgowe, podlegają identycznym zasadom oraz prawu podatkowemu, jak każdy inny podatnik. Oznacza to, że biura podatkowe muszą rozliczać zarówno podatek dochodowy, jak i także podatek od towarów i usług. Firmy rachunkowe jak każde pozostałe przedsiębiorstwo gospodarcze ma możliwość skorzystać ze zwolnienia z VAT na warunkach ogólnych. Należy podkreślić jednak, że zwolnienie to przysługuje tylko podmiotom, dla których sprzedaż roczna nie osiągnęła 150 000zł. Zwolnienie to stosuje się z automatu, bez konieczności wykonywania żadnych uprzednich czynności ze strony przedsiębiorcę.

Powrót do zwolnienia z podatku VAT

Musimy powiedzieć także i o tym, że w sytuacji gdy to podatnik {kierujący swoim biurem prowadzący własne biuro rachunkowe straci prawo do zwolnienia z VAT lub wycofa się z tego prawa, to ma możliwość ponownego do niego powrotu, ale nie wcześniej niż po upływie 365 dni (licząc od końca roku w którym utracił prawo do zwolnienia).