Sprzedaż walut

FOREX czyli inaczej mówiąc rynek walutowy jest to niezwykle sprawny oraz o najwyższym ruchu dziennym wśród wszelkich pozostałych rynków kapitałowych na świecie. Zakup na platformie forex przeprowadza się zawsze jedną walutą „przeciwko” drugiej (czyli w parach). Pierwsza z nich to tzw. waluta bazowa, druga waluta to tzw. waluta kwotowa. Każdy przedsiębiorca jaki zaczyna przygodę z sektorem finansowym musi rozpoznać minimum cztery terminy, które będą towarzyszyły mu stale: spread, dźwignia, loty a także pozycja. Przedstawiamy ich rozwiązania: Spread – nazwa czerpie z języka angielskiego – w dokładnym tłumaczeniu oznacza „rozstaw”. Opisuje rozbieżność między wartościami nabycia oraz sprzedaży danej pary walutowej. Przykład: Widząc tablice w punkcie wymiany walut widzimy ceny kupna oraz zbycia. Różnią się one od siebie dobrą wartością groszy, jakie są marżą czyli zyskiem dla właściciela kantoru. Te parę groszy to właśnie spread czyli rozstaw pomiędzy ceną nabycia i sprzedaży poszczególnej waluty. Też tak jest na rynku forex, owa różnica liczona w pipsach, jest obecna na każdej platformie brokerskiej. Im prowizja mniejsza tym platforma tańsza bo każdy broker generuje zyski oczywiście ze spreadu. Dźwignia – to termin, dzięki któremu małą liczbą pieniędzy jesteśmy w stanie sprawdzać pozycję o znacznie większej wartości. Jest to relacja między kapitałem o stałym oprocentowaniu pożyczonym poprzez firmę brokerską (kredyt), a ceną zainwestowanego kapitału. Jeżeli więc ceny poszczególnej pary walutowej zmieniają się się na Twoją korzyść, Twoje zyski potrafią być znacznie większe niż posiadane środki jednakże w wypadku odwrotnej sytuacji może zwielokrotnić Twoje straty. Inwestując w waluty bez użycia dźwigni finansowej taka sytuacja nie wystąpiłaby. Przykład: Dźwignia 100:1 oznacza, że wpłacając w formie kaucji 50 dolarów możemy dostać np.: 5000 euro w owy sposób za np.: 200 dolarów potrafimy założyć pozycję 20. 000 euro. Wszystko się dzieje automatycznie – otwieramy pozycję, a z naszego konta automatycznie jest zaciągana odpowiednia kaucja. Loty – jest to jednostka określająca minimalną ilość poszczególnej waluty, którą potrzebujemy zakupić na określonej platformie transakcyjnej forex. Zazwyczaj 1 lot oznacza 100. 000 jednostek danej waluty czyli np.: 100. 000 euro. Przykład: Przy dźwigni 100:1 za jeden lot (czyli 100. 00 dolarów) kaucja wyniesie 1000 dolarów. Pozycje – to nic innego jak zdobyte oraz sprzedane loty. Ilekroć określasz się zakupić bądź sprzedać loty danej pary walutowej, tylekroć otwierasz pozycje. Rozróżniamy dwa sposoby pozycji: pozycje krótkie (short) a także długie (long). Opcja krótka to pozycja, którą otworzyłeś zbywając loty danej pary walutowej. Adekwatnie pozycja nabycia lotów konkretnej pary walutowej to pozycja long. Przykład: Wyobraźmy sobie iż dla pary walutowej EUR/USD posiadamy kurs 1, 2703/1,2707. 1, 2703 to propozycja nabycia na platformie brokerskiej a, 1,2707 to możliwość zbycia. Jeśli planujesz kupić (walutę bazową) to płacisz za wartość oferty sprzedaży 1,2707 więc zajmujesz pozycje long. Jeżeli zbywasz walutę bazową (euro) za cenę 1,2703 to wykorzystujesz pozycje short. Jeśli uważasz, że euro będzie drożało względem dolara zajmujesz pozycje długa zaś w przeciwnym wypadku zajmujesz pozycję krótką. Podsumowanie: Twoim głównym narzędziem podczas nauki będzie konto demo. To nic innego, jak typowe konto handlowe ale, zasilane wirtualnymi pieniędzmi. Stanowi to swego typu symulator rynku, za usługą którego możesz działać parami walutowymi w czasie rzeczywistym bez żadnych konsekwencji finansowych. Jakakolwiek firma brokerska ma pewnego typu konta demonstracyjne.