Co polecamy – kredyt czy leasing?

Aktualna sytuacja która istnieje na lokalnych rynkach nie sprzyja odważnemu inwestowaniu. Wynika to w dużej mierze z kryzysu gospodarczego który dotknął poszczególne kraje i którego negatywne efekty odczuwalne są po dziś dzień dla sporej ilości podmiotów uzależnionych bezpośrednio od kwestii ekonomicznej czy generalnych nastrojów panujących w środowisku przyszłych klientów. Jeśli sytuacja ze strony konkretnej firmy wydaje się niekorzystna przedsiębiorcy koncentrują się na poszukiwaniu rozwiązań adekwatnych do danej sytuacji – takich które spowodują utrzymanie właściwego poziomu rozwoju przy jednoczesnym ścięciu zbędnych wydatków. Oczywistym jest, iż najprościej jest ciąć wydatki na inwestycje chociaż w szerszej perspektywie działanie tego typu najczęściej niesie więcej negatywnych skutków niż korzyści. Co zatem zrobić by dać sobie radę z niełatwymi wymaganiami rynku a przy okazji zachować stabilność finansową konieczną zwłaszcza w okresie rynkowej bessy? Trzeba zastanowić się nad alternatywnymi źródłami finansowania dokonywanych transakcji, takimi jak na przykład leasing. Samofinansowanie inwestycji staje się raczej przeżytkiem, w dodatku bardzo kosztowne. Firmy coraz częściej odchodzą od luksusu posiadania praw własności do sprzętu niezbędnego w prowadzonej działalności bowiem poza zwykłym prestiżem i faktem, iż sprzęt ów stanowi część majątku firmy – praktyczne cechy zakupów na własność są w powiedzmy sobie szczerze, znikome. Posiadany sprzęt jest mniej lub bardziej kosztowny jednak w codziennym użyciu prawo własności do niego nie przyczyni się samo z siebie do osiągnięcia zysków. Wpływy do budżetu wynikają tylko i wyłącznie z użytkowania danego urządzenia, nie zaś z jego posiadania (chyba, że jest się leasingodawcą). Czy warto zatem inwestować sporą część kapitału firmy w zakup rzeczy na własność w momencie gdy można go z łatwością wynająć oszczędzając tym samym około 80-90% na danej inwestycji? Odpowiedź jest banalna. Leasing to dużo atrakcyjniejsze rozwiązanie ponieważ pozwala ograniczyć wkład własny do minimum, zbilansować wydatki, spowodować duży wzrost przychodów a to w dzisiejszych czasach jest kwestią niemalże najważniejszą, bez niej trudno sobie wyobrazić stabilne funkcjonowanie a już na pewno nie gruntowanie własnej pozycji i zdobywanie kolejnych segmentów rynku. Chcąc sprostać przeciwnikom należy podejmować działania, które z jednej strony zapewnią wdrożenie niezbędnych inwestycji (np. wyposażenie w świetny sprzęt, nabycie samochodów, maszyn, urządzeń), a z drugiej nie wydrenują firmowego budżetu do poziomu, w którym utrzymanie stabilności finansowej stanie pod dużym znakiem zapytania. Leasing jest rozwiązaniem, które bardzo dobrze trafi w wymienione tu założenia, jest działaniem, które daje optymalizację stabilności, znacznie korzystniejsze i dużo bezpieczniejsze niż chociażby kredyt gotówkowy. Leasing jest bowiem o wiele bardziej ceniony między przedsiębiorcami biorąc pod uwagę fakt, iż nie obniża zdolności kredytowej a poza tym generuje możliwość skorzystania z kilku ulg podatkowych, których w przypadku innych form opłacania transakcji nie spotkamy. Właśnie z tego powodu warto przyjrzeć się bliżej korzyściom jakie niesie za sobą dzierżawienie ponieważ są one zauważalne niemal na każdym etapie działania umowy – od początku jej zawarcia, aż po ostatni dzień jej funkcjonowania.