Czym się różni leasing finansowy od operacyjnego

Skupiając się na leasingu należy zauważyć, że jedną z tych istotniejszych spraw mających późniejsze konsekwencje stanowi wybór odpowiedniego rodzaju ponieważ wyróżnić można w zasadzie dwie główne odmiany – leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Większość przedsiębiorców używających którejś z powyższej wymienionej formy finansowania inwestycji decyduje się na wybór leasingu operacyjnego, z tej przyczyny też warto wiedzieć z czym konkretnie taki wybór się wiąże. Otóż w leasingu operacyjnym za dokonywanie odpisów amortyzacyjnych odpowiedzialna jest wybrana firma leasingowa. Jakie korzyści z tytułu leasingu operacyjnego ponosi biznesmen? W dużym stopniu ma on możliwość wliczenia w koszty uzyskania swojego przychodu z jednej strony opłaty wstępnej, comiesięcznych rat leasingowych jak i różnych innych kosztów które wiążą się z wykorzystywaniem przedmiotu umowy. Podstawowym warunkiem koniecznym do zrealizowania, o którym należy tu również wspomnieć jest ten, iż aby uzyskać prawo do wspomnianych już przywilejów, umowa pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą musi być zawarta na czas określony nie mniejszy niż 40% czasu amortyzacji wynajmowanego przedmiotu. Analizując specyfikę leasingu operacyjnego należy odnieść się również do spraw powiązanych z odprowadzeniem podatku VAT. Ze względu na to, że w wyżej wymienionym przypadku będzie on w pewnym sensie rozłożony w czasie, gdyż odprowadzać go należy cyklicznie z każdą kolejną ratą leasingową. O czym dodatkowo warto pomyśleć? W zakresie leasingu operacyjnego jest możliwa dość mocna dowolność jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie związane z wykupieniem dzierżawionego dobra. Otóż wraz z zakończeniem obowiązywania umowy, przedsiębiorcy przysługuje prawo odkupienia danej rzeczy na własność jednakże oczywiście nie jest to opcja konieczna do realizacji i końcowa decyzja zależy zawsze od indywidualnych preferencji. W znakomitej większości przypadków tego typu przyjęło się dokonywać formalnego przeniesienia praw własności na leasingobiorcę (choć wcześniej musi on wnieść dodatkową opłatę pod postacią kwoty wykupu określonej na samym początku procesu porozumienia, w umowie), zwłaszcza przy dłuższych umowach chociaż nie zawsze jest to regułą i w ostatecznym rozrachunku strony posiadają zarówno możliwość sfinalizować umowę przeniesieniem praw własności z leasingodawcy na leasingobiorcę jak i rozstać się w normalnym trybie, gdzie leasingodawca nadal będzie właścicielem danego dobra a tym samym będzie miał możliwość bez większych przeszkód zawszeć kolejną umowę z następnym zainteresowanym takim działaniem przedsiębiorcą.
Leasing operacyjny jest w aktualnie zdecydowanie najpopularniejszą opcją, z której korzysta blisko ¾ wszystkich przedsiębiorców. Wynika to z tego, że taki rodzaj umowy jest bardziej ciekawy dla sporej większości zainteresowanych podmiotów szczególnie pod kątem podatkowym, a jak powszechnie jest to znane sprawa ta ma bardzo duże znaczenie dlatego też musi być rozpatrywana indywidualnie. Aktualna struktura rynku powoduje, że dla zdecydowanej większości podmiotów atrakcyjniejszy jest wybór leasingu operacyjnego, co nie powoduje, że musi on być wybierany niemalże oczywisty, ponieważ każdorazowo podjęta decyzja co do wyboru rodzaju podpisanej umowy powinna być poprzedzona szczegółową analizą pod kątem tego co będzie dla danego przedsiębiorcy najbardziej korzystne.